Столичната фирма „Интерпром“ с управител К. Теодосиев иска да вади 50 000 куб. м годишно трошен камък край Бобов дол

Столичното дружество „Интерпром” ЕООД с управител Калоян Теодосиев иска да добива трошен камък край Бобов дол. Фирмата е заявила пред Регионалната инспекция околна среда Перник мащабно инвестиционно намерение за разработване на находище „Балево” край селата Мали Върбовник и Голем Върбовник. Фирмата иска да развива добив и първична преработка на подземни богатства- натрошен камък за строителство.

Находището е с площ 232,2 дка, в която, според инвестиционното намерение, са доказани запаси от общо 29,29 млн. тона доломит- варовика суровина и предполагаеми 18,24 млн. тона минерални ресурси.

В инвестиционното си намерение Теодосиев е заявил, че фирмата си е поставила за цел добива от 50 000 куб. м годишно трошен камък. За 35 години плановете са да се извадят 1 748 000 куб. м трошен камък.

Ще се рови на дълбочина 775 м. Височината на работните стъпала се предвижда да бъде 15 м, а широчината на работната площадка на стъпалото 25-33 м. Експлоатационните работи ще се извършат с помощта на пробивно- взривни работи.  Заради запрашаването ще има оросяване. Предвидена е конфликтна зона от 16 500 кв. м конфликтна зона, която да пази водоизточниците и подземните води, пишат в мотивите си пред екониспецкията от фирмата.

Кариерата за добив на камъни край село Логодаж на фирмата разбуни духовете в Благоевградско преди време. След жалби на кметовете на Логодаж, Селище и Зелен дол ВАС отмени разрешетелното на фирмата, издадено от Министерство на енергетиката да разработи кариера в Логодаж. Местните се опасяваха от нарушаване на екоравновесието и на инфраструктурата, тъй като в региона има други две кариери.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here