Общинското пчеларско дружество „Фацелия“ в град Костенец с председател Иван Стайков по традиция ще отбележат подобаващо празника на пчеларя в чест на Свети Харалампий

M3365R-4201

Проект LIFE17 NAT/BG/000602 „Живот под един покрив” в община Костенец

Община Костенец е сред 17-те общини, в които в периода януари 2019 – юни 2023 г. ще бъде осъществяван Проект LIFE17 NAT/BG/000602 “Bats and men – sharing LIFE under one roof” („Прилепи и хора – живот под един покрив“). Проектът е свързан с опазването на местообитанията на прилепите в България. Основните цели, които си поставя, са повишаване на обществената осведоменост, намаляване на основните заплахи и изграждане на капацитет за защита на прилепите и природата в България. Водещ бенефициент е Фортис Визио ЕООД, а асоцииран бенефициент – Фондация Наука за природата.
Споразумението за сътрудничество с община Костенец включва подпомагане на извършване на следните дейности:
• Възстановяване и профилактика на горски чешми и корита за добитък на територията на общината;
• Избор на ключови места и поставяне на къщички и тухлички за прилепи с помощта на местни ученици и доброволци;
• Обезопасяване на входовете на пещери, изоставени сгради и инфраструктура, обитавани от прилепи;
• Поставяне на образователни и информационни табели на територията на общината;
• Провеждане на беседи, посещения в училище, интерактивни уроци и други образователни дейности за учениците и техните родители;
• Обучения на професионалисти, доброволци, спелеолози и екоентусиасти от района по теми, свързани с опазването на прилепите и потенциалните ползи от тях;
• Работа на терен за изучаването и опазването на местните видове прилепи.

За всяка от инициативите и напредъка на проекта ще бъдат информирана обществеността, чрез публикуване на сайта, както и страницата във fаcebook на общината.
.
Община Костенец и кмета на общината Радостин Радев съвместно с общинското пчеларско дружество „Фацелия“ организират среща в народно читалище „Прогрес – 1907“ с професор Христо Мермерски от 11 часа на 15 февруари – петък.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here