За „Ден на PR студента“ е обявен 29.11.2018 г. (четвъртък). Инициативата стартира от 9,30 часа в учебен корпус на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

На събитието ще бъдат представени интерактивен тренинг на тема „Брандиране на общности – катализатор за нови PR възможности“ и дискусия на тема „Вътрешни комуникации – нови предизвикателства“. В програмата са включени игри и изненади.

Специални гости ще бъдат възпитаниците на специалност „Връзки с обществеността“ г-жа София Лятева – PR мениджър в технологичната компания DataArt Europe, Women Techmakers и съорганизатор на Google Developers Group Sofia. и г-жа Силвия Александровa –  PR специалист  в AntelopeAudio, София.

Инициативата се организира от студенти от четвърти курс, специалност „Връзки с обществеността“, с подкрепата на преподаватели от катедрата. Целта на събитието е прилагане на практика на усвоената теория по отношение на организационните умения, специалните събития и научноизследователската дейност. Неформалните срещи са  възможност за сплотяване на екипа – преподаватели и студенти, скъсяване на дистанцията между тях и среща между настоящи и успешно реализирани студенти. Това ще спомогне за получаване на нови знания и информация, идваща от динамичната среда на практиката в PR.

Датата на събитието не е избрана случайно – освен, че е в навечерието на студентския празник, през месец ноември преди 21 години  е създадена специалност „Връзки с обществеността“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here