„Общинският съветник Георги Ангелски попада под ударите на закона за конфликт на интереси, той изпълнява едновременно дейност като член на Постоянната комисия „Териториално – селищно устройство, транспорт и екология” към ОбС и заместник-управител на дружеството „ЕНВИРОНМАН-ТЕО-БЪЛГАРИЯ” ООД. Конфликтът произтича от факта, че именно комисията, в която членува Ангелски, разглежда предложенията за решения пред ОбС, касаещи дейността на „ЕНВИРОНМАН-ТЕО-БЪЛГАРИЯ” ООД. Прокуратурата се задейства“ – заяви общинският съветник от ВМРО Кирил Стойков от Петрич.

Георги Ангелски е  бивш шеф на Държавна автомобилна инспекция (ДАИ) – Благоевград. Той е един от най- близките от обкръжението на кмета Димитър Бръчков. „Той не е набавял облага за себе си, работил е, това е политическа атака, буря в часа вода.“ – съобщиха пресценътра на ГЕРБ. Ангелков бе потърсен за коментар, но не бе открит. Той запазва правото си на отговор.

„В „ЕНВИРОНМАН-ТЕО-БЪЛГАРИЯ” ООД ОБЩИНА ПЕТРИЧ е съдружник с 49 %, с останалите 51% съдружник е „ТЕО МОРИС – БЪЛГАРИЯ”.  В сигнала си до Окръжна прокуратура – Благоевград Стойков изиска също да бъде проверена дейността и отчетността на „ЕНВИРОНМАН-ТЕО-БЪЛГАРИЯ” ООД. Общинският съветник Георги Ангелски е назначен от 23.10.2017 г. на работа като зам. управител  на „ЕНВИРОНМАН-ТЕО-БЪЛГАРИЯ” ООД.  Това е дружество с със съдружници – „ТЕО МОРИС – БЪЛГАРИЯ” ЕООД и ОБЩИНА ПЕТРИЧ, съответно с 51 и 49 % дялово участие. Георги Ангелски е общински съветник от 12.11.2015 г., като е член на Постоянната комисия „Териториално – селищно устройство, транспорт и екология” към ОбС. Същата комисия разглежда предложенията за решения пред ОбС, касаещи дейността на „ЕНВИРОНМАН-ТЕО-БЪЛГАРИЯ” ООД, чиято основна дейност е сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.

Прокурорите безспорно са установили, че Георги Ангелски не е декларирал обстоятелството, че е в конфликт на интереси, когато е постъпил на длъжност като зам. управител на дружеството с общинско участие. Не е декларирал конфликт на интереси при разглеждане на преписки, касаещи въпросното дружество при участие в работата на комисиите, а съгласно Правилника за работа на ОбС – първи на заседание на ОбС се разглеждат предложенията на ресорните комисии и в 99% от случаите те се приемат като решение на ОбС.

Решение на Прокуратурата е да изпрати преписката по компетентност на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Оттук произтичат и един иззключително важен въпрос, а именно:

Не следва ли като морален акт Георги Ангелски да се оттегли от работата на ОбС и постоянните комисии до произнасяне на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество?

Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество определя общинските съветници като  лица, заемащи висша публична длъжност. От това произтичат и съответните отговорности.

„Широко известно е общественото мнение, че скрити зад идеята за борба с корупцията и шуробаджанащината в предишните мандати, някои хора станаха общински съветници, само за да заменят фаворитите на властта.

Гражданите на Община Петрич са прави и то не само що се касае за строителството. Общински съветници имат интереси и в сферата на строителния надзор, селското стопанство, ползване на публична общинска собственост, култура, и т.н. и т.н. За всички тях ще инициираме проверки.“, коментира Кирил Стойков.

В питането си Стойков отправи няколко въпроса и към Председателя на Общинския съвет Георги Тренчев: Правили ли сте статистика, че при приемане на бюджета на общината, ако всички съветници с наличие на конфликт на интереси се оттеглят от гласуване, няма да се събере по никакъв начин необходимия кворум?

Не е ли крайно наложително да се свика председателски съвет и да се запознаят съветниците с основните изисквания на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Ако има такива, които са в конфликт на интереси не трябва ли да се оттеглят от председателските места и комисиите в чийто сфера е бизнеса им – техен и на свързаните лица, както и при необходимост – да възстановят възнагражденията, които са получавали за времето, в което са изпълнявали тези задължения в условията на явен конфликт на интереси.“ – чудят се от ВМРО в Петрич.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here