С гръм на шампанско в Сапарева баня дадоха старт на обновяването на градския парк и изграждането на резервоар за минерална вода

С гръм на шампанско стартираха работата по реконструкцията на градския парк „Николай Хайтов“ в Сапарева баня и изграждането на резервоар за минерална вода.

Ново футболно игрище, съоръжение за достъп на хора с увреждания, санитарен възел за посетители, детски площадки, тематично свързани с планинския туризъм и други спортове ще има в парка. Ще бъде направено пълно озеленяване с подходящи дървесни видове и поставяне на нови информационни табели за популяризиране на парка, както и конструиране на осветление на футболното игрище, тоалетна и увеселителните съоръжения.

Всичко трябва да е готово за 22 месеца, парите са осигурени по Договор за БФП № РД-02-29-362/14.12.2017 г., сключен между МРРБ – Управляващ орган на на Програма Interreg IPA CBC BG-SR и Oбщина Сапарева баня.

Резервоарът за минерална вода се финансира от Инвестиционна програма минерални води към Национален доверителен екофонд и съфинансиран от Общината по проект: „Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от находище „Сапарева баня“.
Проектът включва изграждане на резервоар за минерална вода с обем 1000 куб. м, с 2 броя камери, с вместимост по 500 куб м всеки; изграждане на довеждащ водопровод от каптажната шахта на сондаж 1 ХК до новопроектирания резервоар; реконструкция на помпената станция на устието на сондажа и изграждане на 3 ревизионни шахти.

На официалните церемонии присъстваха представители на община Сокобаня – партньор по проекта. Гости бяха зам.-кметът Владимир Милованович и негови колеги, депутатът Радослава Чеканска, зам. областният д-р Матей Попниколов, председателят на ОбС – Сапарева баня  Иван Куйов, зам.-кметовете инж. Евелина Нешева и Славчо Коларски, представители на общинска администрация Сапарева баня, представители на Национален доверителен екофонд, представителите на фирмите изпълнители и строителните надзори, както и граждани.

По традиция бе отслужен тържествен водосвет за здраве и успешно завършване на обектите. Кметът Калин Гелев сподели, че общинска администрация Сапарева баня изпълнява отговорно задълженията си при осъществяването на проекта за изграждането на резервоар за мин. вода, под зоркия надзор на НДЕФ, с ясното съзнание, че той е свързан с редица ползи за населението на цялата община. Кметът заяви, че с реализацията на този обект община Сапарева баня ще подобри и разшири ефективното използване на ресурсите от минерални води, изпълнявайки нормативните изисквания за поддържане в добро състояние на инфраструктурата за минерални води, в т. ч. за измерване на водоползването.

Всички бяха поздравени от малките таланти на ДГ „103 градусов хоровод“ към НЧ „От извора – 2013″, с худ. ръководител Иван Начов. Красиви сапаревобанки, облечени в традиционни носии, почерпиха по стара българска традиция всички присъстващи с питка, мед и сол – символ на топло гостопримество.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here