Кметът на Гоце Делчев Владимир Москов

Директор, счетоводител и 14 работника ще избира чрез конкурс община Гоце Делчев за общинското предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване”. Предприятието беше създадено по проект, финансиран от Европейския съюз. Работниците ще се занимават с озеленяване, в екипа ще има и консултант подкрепена заетост.

Желаещите ще трябва да подадат заявление за участие в конкурса, автобиография, копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителни квалификации, копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, служебна бележка за регистрация в бюрото по труда, копие от решение на ТЕЛК, копие от завършени обучителни курсове. Документите се подават в общината до 7 септември.

Както „Вяра” писа, общината направи Цветен град, където да работят хора в неравностойно положение. Проектът е на стойност 415 377 лв. без ДДС.Пълното име на обекта е „Социално предприятие „Цветен град“.

Цветен град е планирано като работно място за лица, напускащи специализирани институции, както и трудова реализация на хора с увреждания или социално слаби лица на територията на общината. Проектът цели и развитието на нови професионални умения, трудови навици и професионална ориентираност. За целта в „Цветен свят” ще се изгради разсадник за оранжерийно производство на цветя и храсти. Разсадите ще се ползват за зацветяване на града.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here