Благоевградският бизнесмен Н. Галчев и „АМХ Пътпроект Дупница” спорят за над 3 млн. лв. за „Интегриран градски транспорт“

Работата започва още от следващата седмица с подмяна на водопровод от ул. „Отец Паисий“, „Седма рилска дивизия“, „Велико Търново“

 

„Галчев Инженеринг“ на благоевградския бизнесмен Николай Галчев и „ДЗЗД „ИГТ-Дупница“ останаха в битката за най-голямата и важна обществена поръчка за Дупница.

Ценовите оферти за реализация на „Интегриран градски транспорт“ на кандидатите бяха отворени от комисия с председател зам.-кметът Крум Милев.

ДЗЗД „АМХ Пътпроект Дупница“ и Обединение „Мегапроект Дупница“ не бяха допуснати до този етап – ценови оферти и техните предложения не бяха отворени. Другите двама кандидати „ДЗЗД „ИГТ-Дупница“ и „Галчев Инженеринг“ ЕООД дадоха съответно 3 875 605,10 лв. без ДДС и 3 899 785 лв. Прогнозната стойност бе 3 943 219.21 лв. без ДДС. Комисията ще излезе в срок с решението си и предложи на кмета на община Дупница инж. Методи Чимев сключване на договор. Победителят се определя на база техническо предложение и ценова оферта.

Инфраструктурният проект включва: проектиране, СМР и авторски надзор за рехабилитация, включваща полагане на нови пътни и тротоарни настилки, маркировка, поставяне на пътни знаци на следните участъци от уличната мрежа: три участъка от ул. „Отец Паисий“ – 550 м; ул. „Венелин“ от жп прелеза до ул. „Ген. Кирил Вазов“ – 965 м; ул. „Георги Икономов“ (бивша „Бригадирска“) от ул. „Св. Ив. Рилски“ до ул. „Венелин“ –  460 м; ул. „Велико Търново“ от ул. „Венелин“ до ул. „Бузлуджа“ – 450 м; ул. „Бузлуджа“ от ул. „В. Търново” до ул. „Цар Симеон Велики“ – 270 м; ул. „Седма рилска дивизия“ от ул. „Фенерка“ до ул. „П. Евтимий“ – 460 м; улична мрежа към социални жилища – 460 м; изграждане на светофар на кръстовище на ул. „П. Евтимий“ и ул. „Одрин“ и т.н.

По трасето се започва работа още от следващата седмица с подмяна на водопровод от ул. „Отец Паисий“, „Седма рилска дивизия“, „Велико Търново“, а от средата на месец септември и на канал от ул. „Георги Икономов“ (бивша „Бригадирска“), които впоследствие ще бъдат изцяло ремонтирани и надземно.

Община Дупница спечели проекта през 2016 година и стартира процедурите по избор на изпълнители за различните дейности. Фирма фантом блокира за близо година избора на изпълнител още на ниво обявление през миналата година и след дълга съдебна сага община Дупница спечели и продължи процедурата.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here