В конкуренцията на „Арса лес“, „Пириев лес“, „Сотирони“, „Кедър лес“ Венцислав Стоименов се пребори за парцел с 555 куб. м в с. Долни Пасарел

С първоначална цена от 33 766 лв. дървеният бос Николай Ласкин с фирма „Ласкин лес” ЕООД спечели най-големия терен с 866 куб. дървесина в землището на село Клисура на търг, обявен от ДГС „Самоков”.

Търгът в горското събра 14 дърводобивни фирми, които наддаваха за 12 обекта с общо 4600 куб. дървесина, за които бяха подадени 56 комплекта документи.

В селата Долни Пасарел и Долни Окол ще се вихри Йордан Иванчев. След цели 20 стъпки в наддаването и теглене на жребий той ще се разпорежда с обект в Долни Окол с 89 куб. м дървесина. Иванчев спечели с оферта от 6455 лв.

Доста по-лесно, само с две стъпки, той спечели обект, намиращ се в с. Долни Пасарел, с количество дървесина 226 куб. м на стойност 9960 лв. при първоначална цена 9398 лв. И третият терен на Иванчев се намира в с. Долни Пасарел. Той е със 139 куб. м дървесина и е на стойност 6050 лв. при първоначална 5874 лв.

Фирма „ТИС“ с управител Васил Тодоров спечели с оферта от 8616 лв. един обект в Долни Пасарел с количество дървесина 206 куб. м.

Венцислав Стоименов – управител на фирма „Венци 2003“, получи правото да добие 555 куб. м, намиращи се в землището на с. Долни Пасарел. Тук битката между фирмите „Арса лес“, „Пириев лес“, „Сотирони“, Кедър лес“ беше жестока. След 18 стъпки при наддаването между „Венци 2003“, спечелен с цена от 24 708 лв. при първоначална стойност 23 310 лв.

Фирма „Сотирони“ с управител Румен Струменов пребори конкуренцията на пет фирми за парцел в землището на с. Долни Пасарел с 214 куб. м дървесина на стойност 13 863 лв. при първоначална цена 9003 лв. Вторият обект, спечелен от Струменов, се намира в землището на с. Ковачевци. Там Струменов ще добие 486 куб. м дървесина. След една стъпка при наддаването стойността на обекта скочи на 21 329 лв. при първоначална цена 20 708 лв.

Фирма „Кедър Лес“ с управител Георги Мутавчийски след една стъпка при наддаването спечели два обекта в землището на с. Долни Пасарел. Мутавчийски в единия обект ще добие 303 куб.м дървесина на стойност 12 927 при първоначална 12 551 лв. Вторият обект се намира също в землището на с. Долни Пасарел, количеството дървесина е 586 куб.м на стойност 25 390 лв. при първоначална цена 24 651 лв.

Фирма „Пириев лес“ с управител Илиян Пириев спечели един обект, находящ се в землището на с. Ярлово. От обекта ще добие 466 куб. м дървесина на стойност 21 006 лв. при първоначална цена 20 395 лв.

Фирма „Арса Лес“ с управител Апостол Пилищаров след 22 стъпки при наддаването спечели обект в землището на с. Ковачевци с 377 куб.м дървесина на стойност 26 286 лв. при първоначална цена за обекта 15 836 лв.

Петчленна комисия с председател Ангел Беличинов и членове Антоанета Георгиева, Гергана Ихтиманска, Пламен Бързанов, Елена Стаменова оценяваха офертите. Комисията последователно отвори всеки плик по реда на постъпването им и провери наличните в него документи. За участие в наддаването не бяха допуснати три фирми поради неизрядни документи. Допуснатите кандидати обявяваха предлаганите суми, без право да се позовават на грешка.

Заради неизрядни тръжни документи бяха отстранени „Клен лес“ с управител Стоян Кленов, ЕТ „Васил Постолов“, АТЛ „Коматина“ и фирма „Кико Нико“ с управител Кирил Найденов.

По време на търга се чуха и оплаквания на дърводобивници, които негодуваха от процедурата по внасяне на тръжните документи. Според тях е била усложнена ненужно. Те настояват да могат да подават тръжните документи в канцеларията на ДГС „Самоков”, вместо да пътуват до София, или да ги изпращат по куриер.

„Това е практика в ЮЗДП, която цели ограничаване на местния фактор и намесата в търга от служители на стопанствата. Горските стопанства нямат достъп и не знаят кой е подал документи за търговете до датата на провеждането му. По този начин е ограничена възможността на директорите и служителите на стопанства да манипулират търговете. Почти на всеки търг председател на комисията е служител на централно управление на ЮЗДП – гр. Благоевград“, споделят служители от стопанството.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here