Информационно събитие по инициативата „Готови за работа“ за активиране на неактивни младежи до 29 години се проведе в центъра на Ихтиман.
Събитието в Ихтиман бе посетено от над 250 човека и се проведе при изключителен интерес от страна на местните хора. 27 от информираните лица попълниха анкетни карти към проекта.


Събитието съвпадна с Деня на детето и експертите от Бюрото по труда раздадоха балони и бонбони на децата, които посетиха шатрата.
„Готови за работа“ информира и мотивира активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни младежи до 29 г. включително, които не са в образование или обучение и не са регистрирани в Д „БТ“.
Д “БТ“-Ихтиман организира и проведе информационното събитие с партньорството на здравните медиатори към община Ихтиман.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here