Община Банско въвежда нов европейски модел за качество в публичния сектор

Община Банско въвежда нов европейски модел за качество в публичния сектор. Проектът с наименование „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ е с бенефициент Институтът по публична администрация. Т.нар. модел CAF (Common Assessment Framework), или Обща рамка за оценка, се прилага в публичните организации в цяла Европа, за да се отговори на очакванията на обществото да подобряват своята дейност. Това е инструмент за цялостно управление на качеството с цел подобряване на извършваната дейност, следвайки стъпките в цикъла Планирай-Направи-Провери-Действай. Планинската администрация е една от общо 48-те държавни организации на всички нива (общинско, областно, централно), в които моделът се въвежда пилотно за периода 2017-2018 г. В тази връзка екип от администрацията премина тридневно обучение, водено от Фиданка Иванова, областен координатор по проекта. В рамките на обучението бяха засегнати всички ключови дейности, които всяка организация следва да изпълни: извършване на самооценка, изготвяне на доклад за резултатите от оценката и разработване на план с мерки за усъвършенстване на организацията. Дейностите следва да се изпълнят в срок до края на месец юли 2018 г.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here