В Деня на водата: Екоминистърът Н. Димов и кметът Г. Икономов откриха новата пречиствателна станция в Банско за 83,8 млн. лв.

Бисер Михайлов, Георги Икономов, Нено Димов прерязаха лентата на новата придобивка.

На заседание на ОбС след церемонията съветниците одобриха отпускане на безлихвен кредит във връзка с проекта в размер на 560 000 лв.

Без никакви дебати за час съветниците дежурно гласуваха със „за” дневния ред, одобриха меморандум за сътрудничество с ЮЗУ и участието на общината по Програма за трансгранично сътрудничество с Македония на обща стойност до 500 000 евро

 

 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Банско Георги Икономов откриха пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на Банско.

Димитър Русков, ОбС шефът Баряков и кметът Икономов

„Днес е Денят на водата – един от най-ценните ресурси, с които разполагаме и не трябва да приемаме за даденост.

Благой Кишев, Костадин Загорчин  Евгения Тренчева, Малин Бистрин

Затова се радвам, че точно днес откриваме пречиствателната станция”, каза министър Димов и добави: „Това е един изстрадан проект, който днес приключва успешно и ще донесе комфорт на жителите и гостите на града“.

Икномов, Михайлов и депутатът Мацурев

С откриването на пречиствателната станция завършва проектът „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на Банско с изграждане на ПСОВ“, който започна с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013.

Костадин Дурчов и Костадин Атанасов

Георги Икономов отбеляза, че проектът е срещнал много трудности в процеса на изпълнение. „Имаме модерна пречиствателна станция, канализация и нов водопровод. Това тепърва ще бъде оценено от хората“, каза кметът.

Проектът на община Банско е един от осемте фазирани проекта, на които се предостави възможност да бъдат довършени с финансиране по ОПОС за периода 2014-2020. Новоизграденото съоръжение е проектирано за близо 30 000 еквивалент жители. Реконструирана и новоизградена е 64 км ВиК мрежа, като общият размер на инвестицията по двете фази е 83,8 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ от двата програмни периода на ОПОС е в размер на 64,6 млн. лв.

Малин Бистрин

На церемонията по откриването присъстваха още областният управител на Благоевград Бисер Михайлов, депутати от Благоевградска област, представители на фирмите изпълнители и управителят на ВиК-Благоевград инж. Росица Димитрова.

Петър Галчев, Владимир Колчагов и Александър Весков

„Изграждането на пречиствателни съоръжения на територията на населените места над 10 000 жители, освен че е задължително изискване и поет ангажимент от българската държава към ЕС, даде възможност да бъде подменена и рехабилитирана голяма част от водоснабдителната и канализационна мрежа в града, част от която е на възраст между 20 и 40 години. Проектът ни премина през своите трудности и забавяния, но в крайна сметка бе успешно реализиран”, заяви кметът на планинската община.

Малко по-късно след церемонията ОбС-Банско одобри отпускането на безлихвен кредит във връзка с проекта. Предложението срещна одобрението на шестнадесетимата общински съветници, присъстващи на заседанието. Гласуваната сума е в размер на 560 000 лв., като парите са от свободните средства на община Банско. За около час народните избраници гласуваха чинно със „за” целия дневен ред, само по последната точка, касаеща отпускането на помощи на граждани на Банско, имаше трима, които гласуваха с „въздържал се”.

Съветниците дадоха зелена светлина общината да кандидатства за финансиране за закупуване на оборудване за обществена трапезария. 30 000 лв. по проекта трябва да дойдат от Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика, съфинансирането е в размер на 10 000 лв. Така ще може да бъде закупено кухненско оборудване за обществената трапезария в община Банско, която към момента изхранва повече от 160 нуждаещи се лица от уязвими групи.

От 20 на 32 месеца беше удължен срокът за изплащане на кредит в размер на 5 млн. лв., считано от датата на подписването. Срокът за покриване на борча се продължава заради верификация.

Одобрено беше и сключването на меморандум за сътрудничество между община Банско и Югозападния университет в Благоевград. Съветниците дадоха своето съгласие за кандидатстването на местната администрация по Програма за трансгранично сътрудничество „България – Македония”, разработен е проект с наименование „Обща култура, традиции и история – мост към нашето европейско бъдеще – II етап”, с който се предвижда обособяването на интерактивна галерия-музей в рамките на съществуващия Дом на изкуствата – гр. Банско. Партньори по проектното предложение е македонската община Виница, а максималният размер на безвъзмездно финансиране е 500 000 евро.

На тезгяха бяха сложени три общински жилища в село Места. Първият имот е с размер 91 кв. м с пазарна оценка от 9000 лв., апартамент №6 в същата сграда с площ от 69 кв. е с пазарна оценка от 6500 лв., а ап. 6 с площ 91 кв. – 8400 лв. Кметът Георги Икономов уточни, че сградата е в лошо състояние, което е дало своето отражение върху цената. На търг с явно наддаване бяха пуснати и имоти в Добринище. Учредени бяха и сервитутни права за енергийни съоръжения в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Беше даден старт за откриване на производство по отчуждаване на недвижими имоти, собственост на физически лица, във връзка с реализирането на общинския проект за доизграждане на ул. „Найден Геров” и свързването му с Околовръстния пътен участък на курортния център.

Иван Тонин, Димитър Юлев, Сакарев

Зам.-кметът Асен Кирицов оглави комисията по избор на нов управител на дружеството „Общински паркинги – Банско” ЕООД, след като 3-годишният срок на договора за управление на досегашния управител Николай Лечов е изтекъл.

Заседанието започна с 1 минута мълчание в памет на бившия кмет на Банско Александър Краваров, който беше част от настоящия ОбС-Банско.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here