Местният парламент одобри Годишния отчет на кмета Икономов.

Съветниците въведоха нова такса от 180 лв. за неограничено паркиране в синята зона, почетните граждани освободени от плащане

 

Нов вид такса – „месечен абонамент” за синята зона, въвеждат в Банско. Това стана, след като съветниците гласуваха изменение и допълнение на Наредбата за платено паркиране на МПС на територията на общината.

Общински съвет-Банско прие Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Банско.

Абонаментът дава възможност срещу заплащане от 30 лева месечно или 180 лева годишно да се паркира неограничено на улици и паркинги с въведен режим „синя зона”. Новият вид такса търси повече гъвкавост в предлаганите услуги за регулация и контрол на паркиране в планинския курорт, на приемливи цени, обясниха от ОбС.

Предстои да бъде извършен одит на дейността на Йордан Баряков в качеството му на директор на ПФК „Банско”.

Промените в наредбата предвиждат също почетните граждани на града да бъдат освободени от такси, а паркингът, намиращ се на ул. „Гоце Делчев”, на кръстовището при ул. „Отец Паисий”, отново ще бъде платена синя зона.

Йордан Баряков

Бе взето решение за освобождаването на бившия изпълнителен директор на ПФК „Банско” Йордан Баряков като член на Съвета на директорите на дружеството, управляващо футболния клуб. Общинският съвет в качеството си на принципал на дружествата с общинско участие оттегли своя кредит на доверие към Баряков след изнесените медийни публикации за финансови нарушения със средства на клуба. Според информациите той е ощетил клуба с около 100 000 лв. от УЕФА.

Крикор Румян

 Неговото място като член на Съвета на директорите ще бъде заето от Иван Герин, а за изпълнителен директор вече е назначен Крикор Румян. Предстои да бъде извършен одит на дейността на Йордан Баряков в качеството му на директор на ПФК „Банско” за периода от 2014-а до освобождаването му от длъжност.

Общински съвет-Банско прие Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Банско, обхващаща мерки и дейности за периода до 2020 г. Основен фокус в плановия документ е осигуряването на равен достъп и качествено образование на децата, както и подкрепа на личностното им развитие. За постигането на основната цел стратегията формулира пет оперативни цели, които следва да бъдат изпълнявани през следващите две години: осигуряване на подходяща среда за обучение и развитие в съответствие с индивидуалните образователни потребности; повишаване капацитета на човешките ресурси; подобряване на достъпността на училищната среда; подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес; подобряване на сътрудничеството с НПО и гражданското общество.

Местният парламент одобри също Годишния отчет на кмета за изпълнението на управленската му програма за мандат 2015-2019 г. Докладът предоставя подробна информация за конкретно предприетите последователни действия от общинското ръководство в изпълнение на заявените в програмата приоритети.

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here