Людмил Терзиев

 

8 279 906 лв. бюджет за 2018 г. приеха общинските съветници от Хаджидимово. Приходите от делегираните от държавата дейности са в размер на 4 537 884 лв. Общата допълваща субсидия е 4 355 539 лв., а преходният остатък от 2017 г. е в размер на 182 345 лв. Очакваните приходи от местните дейности са 3 742 022 лв. Очакваните трансфери за местни дейности възлизат на 1 186 400 лв. За зимното поддържане и снегопочистване в община Хаджидимово са заложени 75 300 лв. Общата целева субсидия за капиталовите разходи е 388 000 лв., а преходният остатък от 2017 г. е в размер на 429 722 лева и банков кредит от 1 000 000 лева.

В разходната част на бюджет 2018 общинските съветници от Хаджидимво приеха 3500 лева – членски внос, 15 000 лева за помощи по решения на ОбС, 55 900 лева за покриване на разходите по културния календар и празниците в общината за настоящата година и др. Общинските съветници приеха също и сумата от 1700 лв. за представителни разходи на кмета на общината Людмил Терзиев и 850 лв. за представителни разходи за 2018 г. на председателя на ОбС Мехмед Имамов.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here