Кметът на Долна баня Владимир Джамбазов възнагради с 1000 лв. заплата шефа на „Долна баня строй” Йордан Христов

0
582
Владимир Джамбазов

 

ОбС гласува преотреждане на земеделска земя, даде зелена светлина на Ива Димитрова да строи

Приходи от 199 239 лв. от такса смет чакат в общината, планират 10 000 лв. за съдове тип „Бобър”, 120 000 лв. отиват за събирате и извозването до депото и такса депониране

 

Кметът на Долна баня Владимир Джамбазов даде 1000 лв. към месечна заплата на управителя на общинското предприятие за строителство „Долна баня строй” ЕООД Йордан Христов.

„За времето на своето управление Христов показа добри управленчески качества, което се установява от повишените финансови показатели на дружеството. Предприятието има стабилни икономически резултати, персоналът е увеличен и са реализирани редица проекти с обществено и социално значение. „Долна баня строй” ЕООД се явява едно от най-стабилните икономически предприятия в община Долна баня.

Определеното месечно възнаграждение обаче е несъпоставимо с увеличението на минималната работна заплата, гласувано от МС, в размер на 510 лв.

Правилно е всеки служител да получава равностойно и съответстващо на положения от него труд възнаграждение. Затова предлагам вие, съветниците, като компетентен орган да определите месечното възнаграждение”, обърна се градоначалникът Джамбазов към общинските съветници на проведеното редовно заседание на ОбС този месец. Деветимата общински съветници единодушно дадоха съгласието си.

Градоначалникът получи картбланш да даде 2100 лв. еднократна финансова помощ на Николай Змияров. Сумата е необходима на човека за постъпване в болница, където да лекува тежка анемия. 300 лв. помощ ще получи и Венцислав Захариев, за да покрие разходите си за електроенергия. Човекът нямал пари да осребри фактурата за 285,18 лв.

500 лв. бяха гласувани за следоперативно лечение на Красимир Терзийски.

Съветниците решиха да стартират процедура за преотреждане на земеделска земя в индивидуално застрояване за ниско етажно строителство. Кметът Владимир Джамбазов обяви, че е постъпило заявление от Ива Димитрова с искане за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на земеделски имот с начин на трайно ползване – без определено стопанско предназначение. Осем от общо деветима съветници гласуваха „за”.

Владимир Джамбазов е готов с проектопредложение за оборудване и обзавеждане на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства.

Общината ще кандидатства към фонд „Социална закрила”. Съветниците дадоха съгласие общината да съфинансира с пари от общинския бюджет 10% от общата стойност на проекта в размер на не повече от 3000 лв.

Съветниците разрешиха на директорката на СУ „Н. Рилски” Петя Янева да назначи две нови щатни хигиенистки.

Джамбазов представи пред ОбС и план-сметката за планираните постъпления и средствата, които ще бъдат изразходвани от такса битови отпадъци, за 2018 г.

Разчетът показва, че се очакват приходи от 199 239 лв. от такса смет. 51 640 лв. от физически лица и 147 599 от юридически лица.

Планират се да се похарчат 10 000 лв. за закупуване на съдове тип „Бобър”, за събирате, извозването до депото и такса депониране са предвидени 120 000 лв. Отчисления по Закона за управление на отпадъците ще глътнат 48 608 лв.

Почистването на уличните платна, площади, алеи, територии на населените места, фонд работна заплата, такса за депониране и др. 20 631 лв.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here