Кметът Владимир Джамбазов: 200 000 лв. са очакваните приходи в бюджета на община Долна баня от такса битови отпадъци

Владимир Джамбазов

 

Около 200 хиляди лева са очакваните приходи в бюджета на община Долна баня от такса битови отпадъци за 2018 година.

От гражданите се очакват планирани постъпления от 51 640 лева, а от фирмите – 147 599 лева.
Това сочи план-сметката за планираните постъпления от такса смет за настоящата година, изготвена от Нина Арнаудска – директор на дирекция АПОФУС в общинската администрация, и внесена в докладна записка от кмета на община Долна баня Владимир Джамбазов до Общинския съвет за разглеждане и одобрение.
В план-сметката са заложени и планираните разходи за годината, включваща дейности по сметосъбирането и сметоизвозването, поддържане на депо за битови отпадъци, поддържане на територии за обществено ползване, паркове, площади и улици.
Предвидени са и таксите за депонирането на отпадъците от общината до новото регионално депо в Самоков, както и транспортът до него.
За осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци, в т.ч. и за закупуване на контейнери тип „Бобър“ и кошчета, са предвидени 10 хиляди лева.
За събирането на битовите отпадъци, транспортирането им до депото в Самоков, включително и такса за депонирането им тук, са заложени 120 хиляди лева.
48 608 лева са предвидените отчисления по Закона за управление на отпадъците, а 20 631 лева са предвидени за почистване на улици, площади, паркове и алеи, почистване на нерегламентирани сметища и други.
 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here