Управляван от Божия Дух

Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
– РИМЛЯНИ 8:14

Божиите синове могат да очакват водителство от Святия Дух.
Вярващите могат да очакват, че ще бъдат управлявани от Святия Дух. Относно идването на Святия Дух Исус каза: “Той ще ви напътства.” Така че не се нуждаем да търсим хора за водителство – това не е библейско. Всички Божии деца имат в себе си Святия Дух и могат да очакват, че ще бъдат ръководени от Него.
През февруари 1959 ми се яви Исус. Аз чух как се приближава към моята болнична стая. Той седна на стол до леглото ми и разговаря с мен в продължение на час и половина относно служението на пророка. Едно от нещата, които каза, беше: “Служението на пророка/говорителят/ не е определено да води и казва на хората в църквата какво трябва да правят. В Стария Завет хората отиваха при пророка за съвет и насока, защото той имаше Божия Дух, но не и те. Никой от Стария Завет освен царят, първосвещеникът и пророкът нямаше Святия Дух върху себе си. Хората не знаеха нищо относно водителството на Духа. Но в Новия Завет не пише: Които се управляват от пророци, те са Божии синове, а пише: “Които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.”

Изповед: Аз съм Божие дете. Мога да очаквам водителство от Божия Дух. Той ме управлява сега.

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин